Bereid je voor op de Data Top 15

De digitalisering van de openbare weg dendert door. Om de snelle ontwikkelingen in mobiliteit te ondersteunen moet elke wegbeheerder in 2023 z’n data op orde hebben. Het ministerie van IenW stelde daarvoor samen met regionale datateams De Data Top 15 op.

Nieuwe auto’s beschikken over steeds geavanceerdere incarsystemen die de chauffeur van informatie voorzien. Ze kunnen bijvoorbeeld de maximumsnelheid en ge- en verboden aangeven door de actuele GPS-coördinaten te matchen met de gegevens over het betreffende wegvak in het Nationale Wegenbestand. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens. Onderdeel van de Data Top 15 zijn onder andere maximumsnelheden, maximale doorrijhoogtes en voertuigbeperkingen.

Maximumsnelheden controleren
De bordgegevens in het Nationale Wegenbestand zijn helaas niet altijd actueel. Ronnico kan wegbeheerders helpen om niet-actuele data te detecteren en aan te passen. Dat doen we door de maximum snelheden in het Nationale Wegenbestand te vergelijken met de snelheidsbebording in het actuele Nationale Dataportaal Wegverkeer (NDW). Op die manier voldoet u als wegbeheerder aan de eisen van accurate data van de maximaal snelheden.

Wilt u zeker weten dat de maximum snelheden in uw gemeente accuraat zijn? Neem contact op met Joris Helweg: +31 6 46866773 of joris@ronnico.nl.

Data top 15 met Ronnico