Ronnico & Maastricht op Verkeerskundecongres 2022

Op 3 november gaf Ronnico samen met gemeente Maastricht een sessie over parkeerbebording tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres in Groningen. We vertelden daar over de aanpak voor het op orde brengen van parkeerbebording in Maastricht. Het was een zeer leuke en leerzame samenwerking.

Het Nationaal Verkeerskundecongres is elk jaar weer een aanrader. Op 2 november was er een precongres in het datacentrum Bytesnet op de Zernike campus. Het programma bestond uit zeer interessante sessies over autonoom (zelfrijdend) vervoer. Ook kregen we een kijkje in de waterstofbus en in een volledig aangedreven inspectieschip. Autonoom vervoer stelt hoge eisen aan bebording, omdat de slimme incarsystemen afhankelijk zijn van accurate bordendata en een juiste toepassing van bebording. Wegbeheerders zijn daar verantwoordelijk voor en Ronnico kan de wegbeheerder daarin ondersteunen.

Ronnico en maastricht over parkeerbebording

Sessie op Nationaal Verkeerskundecongres 2023 v.l.n.r. Bep Peterse (Ronnico), Romain Giesen (Maastricht) en Astrid Dreesen (Maastricht)