Levensecht inzicht in nieuwe situatie

Soms is het lastig voor te stellen hoe nieuwe bebording of markering een gevaarlijk punt overzichtelijker maakt. Voor wegbeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bracht Ronnico de nieuwe situatie ‘levensecht’ in beeld.

Ronnico staat HHNK regelmatig bij met verkeerskundig advies. Zo bekeken we in september hoe we drie onveilige verkeerssituaties veiliger kunnen maken. Een van de situaties was een gevaarlijke ‘blinde’ bocht met aan weerskanten water. Hier rijdt veel toeristisch fietsverkeer en landbouwverkeer, maar in deze bocht is de weg te smal om elkaar te passeren. Langzaam rijden is de oplossing, maar hoe richt je dat in? En zijn de maatregelen dan zichtbaar genoeg? De beelden spraken voor zich.

Werkelijke situatie
Inzicht in visueel effect veilige maatregelen