Harmonisatie milieuzones vraagt harmonisatie bebording

harmonisatie milieuzones met RonnicoDe harmonisatie van de milieuzones komt eraan, zo heeft het kabinet besloten op vrijdag 12 april 2019. Daar hoort ook eenduidige bebording bij. Als lid van de NEN3381 commissie Verkeerstekens denkt Maurice van Hoorn van Ronnico mee over het nieuwe bordontwerp.

Steeds meer gemeenten weren dieselauto’s uit de binnenstad. Welke voertuigen wel of niet worden toegelaten, kan per gemeente verschillen, net zoals de bebording om de milieuzones aan te duiden. Het kabinet wil helderheid voor de weggebruiker en wil daarom de milieuzones harmoniseren. De NEN3381-commissie Verkeerstekens is benaderd om zich over het nieuwe bordontwerp te buigen.

Vanaf 2020 kunnen automobilisten die op diesel rijden op twee manieren te maken krijgen met een milieuzone. Gemeenten kunnen dieselauto’s die op 1 januari 2020 ouder zijn dan 15 jaar, of ouder dan 20 jaar, in hun zone weigeren. Milieuzones blijven wel toegankelijk voor benzineauto’s. Gemeenten bepalen zelf of zij een milieuzone invoeren, of ze auto’s van 15 dan wel 20 jaar weren, en hoe groot de milieuzone is. De twee categorieën van milieuzones schuiven in 2025 een stap op.