Lichtmasten onder de lamp

De afgelopen jaren is Diemen door nieuwbouw flink gegroeid. Daardoor zijn er vele honderden nieuwe lichtmasten bijgeplaatst. Van oudsher gaf de gemeente elke mast een uniek nummer, maar door de vele werkzaamheden was Diemen letterlijk de tel kwijt geraakt. Tijd voor een hernummering. Gelijk een mooie aanleiding om de masten te schouwen en het beheer goed op poten te zetten, in de nieuwe dataset LumiCloud.

Diemen wil haar openbare verlichting helemaal in kaart brengen. Allereerst de lichtmasten. Waar staan ze? Welke masten en welke armaturen zijn er? Zijn ze beschadigd of staan ze scheef? Maar ook andere publieke lichtobjecten, zoals verlichte abris. De inspecteurs van Ronnico voerden de afgelopen maanden een inventarisatie en een schouw uit en brachten het complete areaal in kaart.

Voor de registratie gebruikten ze de dataset LumiCloud. Ronnico ontwikkelde de dataset speciaal voor de inventarisatie en schouw van de openbare verlichting in Diemen. In de dataset kan alles worden vastgelegd wat noodzakelijk én handig is voor goed beheer, zoals soorten armatuur, fittingen, leeftijd en schadebeelden. Alle masten en objecten zijn ingemeten met een x- en y-coordinaat volgens BGT richtlijn.

Diemen kan nu alle objecten op straat in één online omgeving beheren. Ronnico inventariseerde voor Diemen al eerder de verkeersborden en het stad- en straatmeubilair met behulp van de datasets SignCloud en CityCloud. Alle objecten kunnen gecombineerd of apart in één digitale kaart worden geraadpleegd.