Nieuw: Kaartmateriaal in Greenpoint altijd actueel dankzij directe koppeling met BGT

Greenpoint is de eerste beheerapplicatie voor objecten in de openbare ruimte die het automatische berichtenverkeer tussen de BOR- en BGT-applicaties van gemeentes op orde heeft. Dat is goed nieuws voor de klanten van Ronnico. Ronnico maakt gebruik van Greenpoint voor de verwerking van alle beheergegevens van onder meer bebording en ander straatmeubilair. Dankzij de koppeling beschikken klanten altijd over het meest actuele kaartmateriaal in hun beheeromgeving

Op donderdag 31 mei 2018 presenteerde directeur Theo Borst van Greenpoint de voordelen en het gemak van de nieuwe functionaliteit van Greenpoint in de aula van de Wageningen Universiteit. Drie gebruikers die nauw bij de ontwikkeling waren betrokken: de gemeente Barneveld, Scherpenzeel en Utrechtse Heuvelrug vertelden over hun ervaringen en lieten demo’s zien.

Ook Ronnico was aanwezig. Ronnico is partner van Greenpoint en maakt gebruik van de beheerapplicatie voor de verwerking van alle beheergegevens van onder meer bebording (SignCloud), straatmeubilair (CityCloud), markering (RoadCloud), openbare verlichting (LumiCloud) en parkeren (ParkCloud). In de applicatie wordt de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) gebruikt als basiskaart waarop alle te beheren objecten worden geplaatst.

Sinds 1 juli 2017 zijn alle overheden in Nederland verplicht om de Basisregistratie Grootschalige Topografie te gebruiken wanneer iets op kaart moet worden aangegeven: één topografisch systeem voor alle gebruikers. De BGT is zeer nauwkeurig en opgebouwd volgens strenge specificaties. Door een ingenieus stelsel van afspraken blijft de kaart altijd actueel en wordt deze voortdurend verbeterd.

Greenpoint heeft een speciale techniek ontwikkeld waardoor de BGT ook altijd actueel beschikbaar is in de Greenpoint-beheeromgeving. Zo wordt de beheerder van bebording en andere objecten altijd voorzien van de beste kaartinformatie die op dat moment beschikbaar is. Blijkt de kaartinformatie niet overeen te komen met de werkelijke situatie in het veld, dan kan de gebruiker via Greenpoint een verzoek doen voor aanpassing. Zo helpt iedereen mee de BGT correct te houden.