Riccardo Toffolo, verkeerskundige van de gemeente Nuth: “Coördinatie sanering en vervanging verkeersborden bewerkelijker dan verwacht”

Nuth heeft het afgelopen jaar haar verkeersbordenbestand opgeschoond. De gemeente wilde de werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen hand houden. Maar het coördineren van de uitvoering bleek toch veel bewerkelijker dan verwacht. Verkeerskundige Riccardo Toffolo huurde Ronnico in om dit project verder inhoudelijk te begeleiden. “Daardoor verliep de uitvoering veel efficiënter. Ronnico kon snel schakelen en werkte gestructureerd, waardoor we het project op tijd konden afronden.”

“Vijf jaar geleden hebben we het opschoningstraject voor ons verouderde verkeersbordenbestand opgestart. Ronnico was altijd al op de achtergrond bij het project betrokken. Zo kreeg de medewerker die alle verkeersborden zou inventariseren en inspecteren, daarvoor instructie van het Ronnico-team. Zij leerden hem welke gegevens moesten worden opgenomen en hoe hij deze kon vastleggen in de online bordenbeheerapplicatie SignCloud. Toen de inventarisatie was afgerond, heeft Ronnico geholpen om de opgenomen bordgegevens te analyseren en de aanbesteding van daadwerkelijke sanering en de noodzakelijke vervanging van verkeersborden voor te bereiden.”

Efficiënter
De uitvoering werd in eerste instantie op eigen initiatief gestart in een van de kernen van de gemeente Nuth. De coördinatie verliep toen nog niet direct via SignCloud. Daardoor bleek de begeleiding van de uitvoerder behoorlijk arbeidsintensief. “De coördinatie was veel bewerkelijker dan ik had verwacht. Omdat mijn andere werkzaamheden ook gewoon doorliepen en er efficiënter moest worden gehandeld, heb ik Ronnico gevraagd het project verder inhoudelijk te begeleiden.”

Gestructureerd verlopen
Na een startoverleg met gemeente en uitvoerder werd er een nieuw begin gemaakt. Ronnico kon de uitvoerende teams begeleiden in het gebruik van SignCloud, zette het werk online in de applicatie ‘klaar’ en kon met behulp van Globespotter-beelden en de informatie in SignCloud snel antwoord geven bij vragen en onduidelijkheden. In de online applicatie kon de uitvoerende partij precies zien wat er moest gebeuren en markeren als een actie was uitgevoerd. Riccardo Toffolo is dan ook erg tevreden: “De samenwerking was heel prettig en de uitvoering is gestructureerd verlopen.”