Samenwerking Greenpoint advies

Ronnico gaat de beheerapp Greenpoint gebruiken voor het vastleggen en beheer van bebording. De tool is ontwikkeld door Greenpoint Advies.

Met de tool kan Ronnico snel inzicht geven in een bordenbestand. De tool geeft details over locatie, het aantal borden en de kwaliteit ervan. Onderhoudsrapporten zijn eenvoud te genereren.

De Greenpoint-applicatie is webbased en zeer gebruiksvriendelijk. Invoer van data kan direct op straat via een veldcomputer. Klanten kunnen de eigen database op elk moment van de dag inzien en de vorderingen van de inspecteurs in het veld volgen.

De gegevens per object kunnen tot op detail worden geregistreerd, inclusief foto. De (drager)locatie wordt vastgelegd volgens de nieuwe BGT richtlijn (Basis Geografische Topografie). De standaard waaraan alle topografische data moeten gaan voldoen.

Voor de doorontwikkeling van de bordenapplicatie werkte Greenpoint samen met Ronnico. De tool was oorspronkelijk ontworpen voor het beheer van groenvoorzieningen. In samenwerking met Ronnico is Greenpoint verder ontwikkeld tot een beheerapplicatie voor bebording.