15 procent minder borden in Ede

Ede zet mes in verkeersborden met Ronnico

 

Het afgelopen jaar zijn er in Ede, Lunteren en Bennekom bijna 1.700 verkeersborden en 700 verkeerspalen verwijderd. Daardoor ontstond meer duidelijkheid en meer verkeersveiligheid voor de weggebruiker. Bijkomend voordeel is dat de gemeente Ede minder onderhoudskosten heeft en dat de openbare ruimte er netter uitziet. De gemeente zal ook de komende jaren daar waar mogelijk borden blijven opruimen. Ronnico ondersteunde de gemeente bij de sanering: de verkeerskundig inspecteurs legden het bordenareaal vast en bracht advies uit.

In totaal zijn er ruim 15.000 verkeersborden onder beheer van gemeente Ede. Sinds juni 2017 jaar zijn Lunteren, Bennekom, Ede Noordwest, Zuid West en Zuidoost al aan de beurt geweest. Met de sanering van Ede Noordoost en Centrum is het project bordensanering afgerond. In totaal zijn er dan 8.649 borden gecontroleerd over 6.439 locaties. Daarbij zijn op 2.188 locaties 1.677 borden en 667 palen verwijderd. Dit is 15% van het totaal aantal borden in Ede. Doelstelling van het project was om 20% van het aantal borden te verwijderen. In totaal zijn er ook 331 borden geplaatst, hoofdzakelijk ter vervanging van einde erf-borden.

Vanaf 3 september start de laatste opschoonactie in Ede Noordoost en Centrum, voor de wijken Bloemenbuurt, Burgermeestersbuurt, Bosrand en alle wijken daartussen. Naar verwachting worden op 606 locaties 419 borden en 144 palen verwijderd. Ook worden er 31 nieuwe borden geplaatst en sommige bestaande borden verplaatst naar betere locaties, zodat er minder palen staan.