Gemeente Tilburg brengt verkeersborden op orde

Verkeersborden vragen periodiek groot onderhoud. Zijn alle borden nog juist toegepast? Is elk bord (nog) noodzakelijk? In Tilburg kreeg Ronnico de opdracht de verkeersborden binnen de ringbaan op orde te brengen.

Het Ronnico-team startte met een inventarisatie van de verkeersborden. Daarbij toetste de verkeerskundig medewerkers ook de verkeersmaatregelen op noodzakelijkheid en een juiste uitvoering. Daarnaast werd gecontroleerd of alle borden correct zijn geplaatst volgens de BABW-richtlijnen.

Sanering
Tilburg kiest voor efficiënt materiaalgebruik en een toegankelijke openbare weg met zo min mogelijk objecten. Ronnico bracht een saneringsadvies uit voor overbodige borden en dragers en gaf aan waar borden kunnen worden gecombineerd, zodat ook overbodige flespalen kunnen worden verwijderd.

Uitvoering
In overleg met de gemeente Tilburg zal Ronnico tot slot ook zorgdragen voor uitvoering van alle maatregelen.

Overbodige borden saneren in Tilburg