Noordwest Ziekenhuisgroep nu ook op landelijke wegwijzers

 Het Gemini Ziekenhuis in Den Helder en Medisch Centrum Alkmaar zijn begin 2016 gefuseerd onder de nieuwe naam Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ). De naamswijziging had grote consequenties. Onder andere voor de bewegwijzering.

De locaties van de ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder worden al vanaf de rijkswegen en provinciale wegen al verwezen, zodat bezoekers snel en zonder omwegen hun bestemming bereiken. De betreffende wegwijzers moesten worden gelokaliseerd en gewijzigd. Een enorme klus, die door Ronnico is opgepakt.

Ronnico en de NBd maakte een nieuw bordenplan en voerde de aanpassingen uit samen met uitvoerder TSN. Dit in nauwe samenwerking met de betrokken wegbeheerders, waaronder Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en de gemeentes Alkmaar en Den Helder. De aanpassing moet in het derde kwartaal 2018 gereed zijn.