Raadhuisweg in Reeuwijk razendsnel een stukje veiliger

Ronnico organiseert heldere bewegwijzering voor gemeente ReeuwijkDankzij de nieuwe randweg rijdt er veel minder verkeer door Reeuwijk-Brug. Maar de verkeerssituatie in de stad is nog niet helemaal naar wens. Ronnico voerde een bliksemactie uit.

Uit onderzoek blijkt dat tweederde van het doorgaande verkeer dat voorheen dwars door Reeuwijk-Brug reed, nu kiest voor de snellere route over de Reeuwijkse Randweg. De Raadhuisweg, de oude doorgaande route, veranderde in een 30 km-weg waar fietsers en voetgangers alle ruimte krijgen.

De gemeenteraad is blij met het resultaat, maar constateerde dat de veiligheid op de RaadRonnico organiseert bliksemsnel nieuwe verkeersborden voor gemeente Reeuwijkhuisweg toch nog beter kon. Tegenwoordig mogen fietsers bijvoorbeeld gewoon midden op de Raadhuisweg rijden. In de praktijk geven velen echter de voorkeur aan het naastgelegen fiets-/voetgangerspad. Dit tot grote ergernis van de voetgangers.

Ook blijken navigatiesystemen het verkeer soms over de kortere route door Reeuwijk zelf te verwijzen. Hierdoor staan vrachtwagens soms onbedoeld voor de Raadhuisweg, een weg waar ze niet meer op hun plek zijn. waarna de chauffeurs zelf een alternatieve route moeten vinden..

Op aandringen van de raad wilde de verkeerkundige van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk deze knelpunten oplossen en belde Ronnico. “Kan het dit jaar nog?” Maar natuurlijk. Binnen twee dagen zat onze verkeerskundig medewerker Joris Helweg in Reeuwijk.

Twee weken later was de kwestie opgelost door plaatsing van nieuwe borden. Borden om fietsers te waarschuwen dat ze rekening moeten houden met voetgangers, verbodsborden om verdwaalde vrachtwagenchauffeurs te verbieden de Raadhuisweg in te rijden en tijdelijke bewegwijzering waarmee de chauffeurs een vriendelijke alternatieve route wordt geboden.