14 nieuwe verkeersborden

Met ingang van 1 juli 2015 heeft Nederland veertien nieuwe verkeersborden. De borden worden opgenomen in het RVV 1990 (Reglement Verkeerssregels en Verkeerstekens 1990). Van de veertien borden vallen er twaalf in katern F: Overige geboden en verboden en twee in katern L: Overige informatieborden.

De borden brengen duidelijkheid in situaties waarvoor nog geen borden bestonden, zoals rijstroken voor alleen bussen of uitwijkplaatsen voor tractoren. < ostieve benadering >De verkeersborden zouden eigenlijk al op 1 januari jl. van kracht zijn geworden, maar dat is uitgesteld.

Ref. Afbeelding Omschrijving
F11 bord-1 Verplicht gebruik passeerstrook. Rijstrook om ingehaald te kunnen worden, uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h. Geldt ook voor heftrucks, graafmachines en dergelijke. Verboden voor andere bestuurders.
F12 bord-12a Einde verplicht gebruik van de passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen en mogen rijden dan 25 km/u.
F13 bord-12a Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van lijnbussen. Voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi’s)
F14 bord-12a Einde busbaan of busstrook.
F15 bord-12a Rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van trams. Voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi’s)
F16 bord-12a Einde trambaan of rijstrook.
F17 bord-12a Rijbaan of rijstrook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams. Voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi’s)
F18 bord-12a Einde busbaan of trambaan of busstrook of tramstrook.
F19 bord-12a Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen. Voertuigen met een ontheffing uitgezonderd (b.v. taxi’s)
F20 bord-12a Einde verplichte rijbaan of rijstrook voor vrachtauto’s en lijnbussen.
F21 bord-12a Verplichte rijbaan of rijstrook, uitsluitend bestemd voor vrachtauto’s.
F22 bord-12a Einde verplichte rijbaan of rijstrook voor vrachtauto’s.
L20 bord-12a Uitwijkplaats rechts van de weg.
L21 bord-12a Uitwijkplaats links van de weg.