Ronnico geeft achtergrond bij het nieuws: Wieden in milieuzones

In het artikel Wieden in Milieuzones in De Telegraaf van 30 januari jl. stonden verkeersborden wederom in het nieuws. Ditmaal ging het om de willekeur aan borden in milieuzones. Collega John Boenders van de commissie Verkeerstekens gaat zich inzetten voor één heldere standaard. Maurice van Hoorn van Ronnico werd door de journalist gebeld voor context.

Het woud aan borden in Nederland is al jaren een doorn in het oog van Ronnico. Zo'n 20 procent van alle bebording kan zonder enig gevolg voor de verkeersveiligheid worden verwijderd. Eenduidige toepassing van borden is daarin een van de speerpunten. Ronnico helpt wegbeheerders door heel Nederland met de sanering van borden en het opstellen van een helder en eenduidig bordenbeleid.