Noordwijk kiest voor minder borden op de weg

De gemeente Noordwijk wil graag een overzichtelijke openbare weg en vroeg Ronnico advies over welke borden zij zou kunnen verwijderen. Met stedebouwkundige Lonneke Steenbakkers van Noordwijk nam Ronnico eerst de mogelijkheden en wensen voor sanering door. Vervolgens stelde Ronnico een concept-saneringsrichtlijn op die werd voorgelegd aan de afdelingen Beheer en Handhaving. Met name Handhaving keek kritisch of de opschoning niet ten koste zou gaan van de duidelijkheid.
Noordwijk is immers een toeristische gemeente en bebording moet duidelijk en redundant zijn om problemen in de handhaving te voorkomen. Toen alle partijen akkoord waren, maakte Ronnico een saneringsplan met alle te nemen maatregelen op een rij.