Vragen? Bel 033-2018004 of mail naar info@ronnico.nl

Nachtelijke schouw in Nijmegen

Eind 2020 inspecteerden de inspecteurs van Ronnico de openbare verlichting van de gemeente Nijmegen. In drie weken tijd reden ze langs alle 26.525 locaties waar een lichtmast zou moeten staan. Mét zwaailicht op het dak, want veiligheid staat bovenaan. December was een perfecte maand voor deze aan/uit schouw. Omdat het vroeg donker was, kon … Lees meer

NDW-bestand wat kunt u ermee?

Sinds deze zomer is er een gratis digitaal overzicht van verkeersborden beschikbaar. Met alleen dit digitale overzicht oftewel NDW-bestand  kunt u als wegbeheerder nog niets. Maar hoe kunt u als wegbeheerder deze openbare data dan wel inzetten voor uw bordenbeheer of een verkeerskundige toets van de verkeersmaatregelen? Ronnico heeft zich in deze materie verdiept … Lees meer

Urgent: Maak uw beheerapplicatie IMBOR-proof!

Steeds meer gemeenten omarmen Informatiemodel Objecten in de Openbare Ruimte (IMBOR) voor hun beheerapplicaties. De IMBOR is de nieuwe standaard voor opslag van beheergegevens van objecten in de openbare ruimte, zoals riolering of verkeersborden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn al overgestapt, andere gemeenten zijn druk bezig. Hieronder geef ik u negen redenen … Lees meer

Eerste overbodige borden verwijderd in Lisse

De HLTSamen-gemeenten willen verkeersborden op orde brengen en overbodige borden saneren. Na een inventarisatie en analyse van de huidige bebording door Ronnico, haalde gemeente Lisse begin november de eerste borden weg. Bordenfabrikant Pol vervangt alle verouderde borden en plaatst ontbrekende borden.

Levensecht inzicht in nieuwe situatie

Soms is het lastig voor te stellen hoe nieuwe bebording of markering een gevaarlijk punt overzichtelijker maakt. Voor wegbeheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bracht Ronnico de nieuwe situatie ‘levensecht’ in beeld. Ronnico staat HHNK regelmatig bij met verkeerskundig advies. Zo bekeken we in september hoe we drie onveilige verkeerssituaties veiliger kunnen maken. Een van … Lees meer

Ronnico ENLBO-Erkend Leerbedrijf voor studenten Verkeerskunde

Vanaf 21 mei staat Ronnico geregistreerd als Erkend Leerbedrijf voor HBO- en universitaire studenten in het ELBHO Bedrijvenregister. Ronnico kan nu stageverzoeken van studenten van verkeerskundige opleidingen honoreren. Aankomend verkeerskundigen kloppen regelmatig aan voor een stageplek. Want Ronnico heeft een expertise die niet of nauwelijks aan de orde komt binnen opleidingen, namelijk toepassing en beheer van … Lees meer

Herziene NEN 3381 neemt normen op voor vastleggen bebording

De NEN 3381 ‘Wegmeubilair – Eisen voor verkeersborden en bewegwijzeringsborden’ is herzien. De norm bevat normen en richtlijnen voor de uitvoering van verkeersborden.  De voornaamste wijzigingen betreffen ― de normtekst voor K-categorie bewegwijzeringsborden sluit in de herziening aan op de richtlijnen van de nationale bewegwijzeringsdienst (NBD). Dit zorgt voor uniformiteit en dus nog meer duidelijkheid voor de weggebruiker. ― … Lees meer

N259 Steenbergen-Dinteloord kritisch geschouwd

In Steenbergen stelde de wegbeheerder grote vraagtekens bij de nieuwe bebording op het traject Steenbergen-Dinteloord (N259). Zij was ervan overtuigd dat kwaliteit en plaatsing niet altijd correct was. Na een schouw kon Ronnico die vermoedens bevestigen. De oorzaak van de vele foutieve plaatsingen bleek een gebrek aan verkeerskundige kennis van de aannemer. Dit bewijst maar weer dat verkeersborden … Lees meer

NDW-verkeersbordendatabase gebruiksvriendelijk? Echt niet!

Als experts in verkeersborden keken we uit naar de lancering van de open verkeersbordendatabase van het Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) afgelopen zomer. Toen het bestand met alle RVV verkeersborden eenmaal beschikbaar was, zijn we de database en de mogelijkheden gelijk gaan testen. Onze conclusie: het bestand is niet bepaald gebruiksvriendelijk, maar biedt met de … Lees meer

Eindhoven onderstreept identiteit met eigen wegwijzers

Deze zomer bracht Ronnico de voetgangersbewegwijzering in Eindhoven op orde. De bordjes werden schoongemaakt en gerepareerd. En waar nodig werd de bewegwijzering aangepast om bestemmingen toe te voegen of te verwijderen. Als designhoofdstad van Nederland heeft Eindhoven een naam hoog te houden. Ook in het ontwerp van haar bewegwijzering. Voor de voetgangersbebording koos de … Lees meer

Ronnico zet drone in voor schouw

Begin juni voerde het Ronnico-team een eerste succesvolle proef uit met schouwen met een drone. Met de drone kunnen complexe kruispunten en rotondes snel inzichtelijk worden gemaakt. Dat is bijvoorbeeld handig voor besprekingen met de wegbeheerder. Ook maakt de drone het mogelijk om borden voor de scheepvaart eenvoudiger te inspecteren. Deze borden zijn vaak … Lees meer

Surhuisterveen autoluw met nieuw parkeerroute

De gemeente Achtkarspelen wilde het centrum van Surhuisterveen aantrekkelijker maken. De doorgaande weg werd autoluw. En bij voorkeur gebruiken automobilisten eerder de parkeerplaatsen net buiten het centrum. Ronnico zette de P-route opnieuw op zodat automobilisten automatisch naar de gewenste parkeerplaats worden geleid.

Ringvaartlaan Zuidplas veiliger

Veiliger, overzichtelijker, dat was het doel van de reconstructie van de Ringvaartlaan in Nieuwerkerk aan de IJssel, gemeente Zuidplas. Ronnico ondersteunde met verkeerskundig advies en heeft de uitvoering gerealiseerd. De Ringvaartlaan is een gebiedsontsluitingsweg die naar het centrum van Nieuwerkerk aan de IJssel voert. De weg is al jaren onderwerp van discussie vanwege het drukke … Lees meer

1 2 3 4 5 11