Vragen? Bel 033-2018004 of mail naar info@ronnico.nl

HLTsamen kiest voor kwaliteit op straat

Voor HLTsamen wordt door Ronnico alle objecten in de openbare ruimte ingemeten voor de BGT, de digitale basiskaart van Nederland. Ronnico heeft hiervoor de techniek en kennis in huis. Voor de BGT moet de locatie van objecten tot op 30 centimeter nauwkeurig met een x- en y-coördinaat worden vastgelegd. Het gaat om vele tienduizenden objecten in … Lees meer

Steenbergen aan de slag met centrumbebording

Gemeente Steenbergen wil de bebording in het centrum aanpakken. Ronnico voerde daarom een inventarisatie uit. Alle verkeersborden, bewegwijzering en markering zijn in kaart gebracht. In een presentatie adviseerden we over mogelijke sanering van borden. Ook kreeg de gemeente inzicht in welke maatregelen nodig zijn om bebording en markering op orde te brengen.

Langsingerland bouwt aan onderhoudsprogramma

De gemeente Lansingerland wil haar bebording, stadsmeubilair en wegmarkering structureel gaan beheren. En wil inzicht hebben in kwantiteit en kwaliteit van het areaal. Ronnico voert daarvoor de inventarisatie- en inspectiewerkzaamheden uit. De inspecteurs toetsten ook alle verkeersmaatregelen op compleetheid en juistheid. Waar dat relevant is, in combinatie met de wegmarkering. Op basis van de resultaten bepaalt … Lees meer

Goeree Overflakkee neemt duingebied onder handen

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het duingebied tussen het Oosterduinpad en het Westerduinpad onder handen genomen. Doel was de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken en de herkenbaarheid en leefbaarheid van het gebied vergroten. Ronnico nam de bebording voor haar rekening. Bij de herinrichting heeft Ronnico de bebording in kaart gebracht en een advies uitgebracht voor het … Lees meer

Genneperparken op de schop

Gemeente Eindhoven neemt het sport- en recreatiegebied Genneperparken op de schop. Ook de bebording wordt onder handen genomen, door Ronnico. Plannen voor een herinrichting en opknapbeurt lagen er lang: het park voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Beheerder en ondernemers wilden onder meer de bebording op orde laten brengen. En 10 jaar … Lees meer

HLTsamen brengt verkeersborden en straatmeubilair in kaart

Hillegom, Lisse en Teylingen, de HLTsamen-gemeente, willen een groot deel van de puntobjecten binnen de gemeentegrenzen laten inventariseren en inmeten volgens de BGT-IMGeo-richtlijnen. Het gaat om verkeersborden en straatmeubilair, zoals parkbanken en afvalbakken. Ronnico kreeg begin mei deze opdracht gegund vanuit een onderhandse aanbesteding. Een mooie en omvangrijke opdracht. In juni startte het werk, verwachte oplevering is eind … Lees meer

Haarlemmermeer checkt bewegwijzering na fusie

De fusiegemeente Haarlemmermeer wilde haar bewegwijzering laten checken op volledigheid en kwaliteit. Sloot de bewegwijzering van de gefuseerde gemeenten wel op elkaar aan? Was de bewegwijzering nog compleet? En waren de routes voor motorvoertuigen nog steeds de meest wenselijke? Ronnico bracht daartoe alle routes van motorvoertuigen in kaart en inventariseerde de bewegwijzering. Aan de … Lees meer

Craeyenburch, een speciaal woonerf voor speciale bewoners

Stichting Ipse de Bruggen heeft ruim 300 zorglocaties voor mensen met een verstandelijk handicap door heel Zuid-Holland. Ook in het groene buurtschap Craeyenburch in Nootdorp. Hier wonen en werken 350 mensen. De locatie in Craeyenburch is ingericht als erf, maar dat is de organisatie niet veilig genoeg. Speciale weggebruikers vragen immers om een speciale weginrichting. Ronnico … Lees meer

Prachtig eigen kantoor voor Ronnico per 1 juni jl.

Ronnico heeft sinds 1 juni jl. een eigen kantoor aan de Printerweg 10 in Amersfoort. Op de vierde verdieping van gebouw Zin-vol hebben we een mooie open en lichte werkruimte met ergonomische werkplekken en een gezellige hoek voor overleg. De inrichting is door Senta ontworpen. Samen met de Ronnico-medewerkers ging het Senta-team op zoek naar … Lees meer

Ronnico helpt havengebied veilig houden

Ronnico heeft voor het Havenbedrijf Rotterdam alle bebording in het havengebied geschouwd. In dit gebied staan ruim 16.000 borden. Het Havenbedrijf heeft een beheersysteem waar de bebording in is vastgelegd. Aan de hand van de schouw worden de bordendata bijgewerkt, zodat wat op straat staat één op één overeenkomt met de opgeslagen data. Ook … Lees meer

Delft kiest voor Verkeersbesluitenservice

Steeds meer wegbeheerders ontdekken de Verkeersbesluitenservice van Ronnico. Onlangs sloot de gemeente Delft een overeenkomst voor ontzorging in het opstellen van verkeersbesluiten. Onder de service valt ook het afstemmen van het besluit met de politie, plaatsing van het verkeersbesluit in de verkeersbesluitenapplicatie KOOP en publicatie van het verkeersbesluit in de lokale stadskrant.

Geef richting aan minirotondes

De minirotonde maakt drukke kruisingen binnen de bebouwde kom een stuk veiliger. Die veiligheid zou nog groter zijn als alle minirotonde op dezelfde wijze ingericht waren. Soms hebben fietsers voorrang op afslaand verkeer, een andere keer niet. Dat vraagt van automobilisten en fietsers een extra alertheid met alle risico’s van dien. Ronnico pleit daarom … Lees meer

Ronnico-team versterkt met Martijn Neinders

Sinds 1 mei is Martijn Neinders (24) werkzaam bij Ronnico. Hij maakt deel uit van het team verkeerskundig inspecteurs dat op straat en digitaal bebording inventariseren en inspecteren. Martijn studeerde in 2018 af als verkeerskundige en ingenieur Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. Net als bij veel Ronnico-medewerkers zit bebording … Lees meer

Gemeente Tilburg brengt verkeersborden op orde

Verkeersborden vragen periodiek groot onderhoud. Zijn alle borden nog juist toegepast? Is elk bord (nog) noodzakelijk? In Tilburg kreeg Ronnico de opdracht de verkeersborden binnen de ringbaan op orde te brengen. Het Ronnico-team startte met een inventarisatie van de verkeersborden. Daarbij toetste de verkeerskundig medewerkers ook de verkeersmaatregelen op noodzakelijkheid en een juiste uitvoering. Daarnaast werd gecontroleerd of … Lees meer

Nieuwe voetgangersbewegwijzering voor Nijkerk

Nijkerk wil het centrum weer aantrekkelijk maken voor bezoekers met een nieuwe voetgangersbewegwijzering. Ronnico maakte het bewegwijzeringsplan en plaatste de nieuwe wegwijzers. De nieuwe bewegwijzering verwijst de bezoekers van de grote parkeerterreinen en het station naar het centrum en vice-versie. Nijkerk koos voor een sjieke uitvoering van de voetgangersbewegwijzering die prima past in de … Lees meer

1 2 3 4 5 6 7 11